nurkowanie w Polsce - Zanurzsie.pl
nurkowanie w Polsce - Zanurzsie.pl

KONTAKT

Imię i nazwisko:
Telefon:
Twój e-mail:
Czym jesteś zainteresowany:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SZKOLIMY WEDŁUG STANDARDÓW PSAI ORAZ IDF

PSAI (Profesional Scuba Association International) jest jedną z najstarszych profesjonalną agencją certyfikacji nurków na świecie. PSAI była pierwszą agencją oferującą certyfikacje na poziomie podstawowym oraz instruktorskim, zarówno w nurkowaniu rekreacyjnym jak i technicznym, prawie trzy dekady wcześniej niż jakakolwiek inna federacja.

IDF (International Diving Federation) jako federacja zrzeszająca profesjonalnych instruktorów nurkowania, odpowiada na zachodzące zmiany poprzez tworzenie nowoczesnego systemu szkolenia kładącego nacisk na bezpieczeństwo – zarówno samego nurka jak i środowiska naturalnego, w którym on przebywa. Na system ten składają się:

Koszt: 1200,00 zł

KUP VOUCHER PREZENTOWY NA KURS!

CZAS TRWANIA KURSU:

2,5 dnia: zajęcia wykładowe + 2 dni (po 8 godzin) zajęć praktycznych / symulacji / zadań rescue

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE:
Po zakończeniu kursu kursanci powinni umieć: zidentyfikować problemy oraz udzielić pomocy płetwonurkowi symulującemu: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, lekką panikę.
- odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego" płetwonurka z głębokości ok. 5 m
- holować „ nieprzytomnego" płetwonurka, po powierzchni przez około 50 m. do brzegu lub do łodzi.
- po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

 

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
Pomyślne ukończenie kursu pozwala na sprawne i rzetelne przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do:
- przystąpienia do kursu dla kandydatów na Liderów - Przewodników Nurkowych.

 

W cenie:

- podręcznik (manual) do kursu

- kompletny sprzęt do nurkowania

- ubezpieczenie oc

 

Cena nie zawiera:

- opłaty wydania licencji: 200,00

- koszty ewentualnych noclegów

RESCUE DIVER (RATOWNICTWO NURKOWE)

 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM
- ponieważ będąc świadkiem wypadku nurkowego będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie.
- po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów - Przewodników Nurkowych

 

Ukończenie kursu RESCUE DIVER jest niezbędnym elementem kompetencji świadomego płetwonurka. Dzięki nabytym umiejętnością nurek może minimalizować ewentualne niebezpieczeństwa wynikające z nurkowania, reagować na zagrożenia i losowe zdarzenia pod i nad wodą.

 Spectrum narzędzi ratowniczych pozwala kompleksowo planować prawidłowe i bezpieczne nurkowania. Nurek ratownik wzbudza zaufanie w zespole.

Nabycie kompetencji RESCUE jest niezbędnym krokiem do osiągnięcia stopnia AOWD GOLD (LEVEL II)

 

CEL KURSU
- celem kursu jest zdobycie umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia wypadku nurkowego pod jak i nad wodą.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW:
- wiek min.15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
- posiadanie uprawnień NURKA ZAAWANSOWANEGO - ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER
- dobry stan zdrowia
- wykonanie min.40 zalogowanych nurkowań.

Aby uzyskać certyfikat Rescue Diver, kandydat musi posiadać świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy (BLS AED), który był ukończony w okresie ostatnich dwóch lat - kurs ten również mamy w swojej ofercie.

Kurs Rescue Diver - nurek ratownik

10 maja 2021