10 maja 2021

Kurs Rescue Diver - nurek ratownik

RESCUE DIVER (RATOWNICTWO NURKOWE)

 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM
- ponieważ będąc świadkiem wypadku nurkowego będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie.
- po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów - Przewodników Nurkowych

 

Ukończenie kursu RESCUE DIVER jest niezbędnym elementem kompetencji świadomego płetwonurka. Dzięki nabytym umiejętnością nurek może minimalizować ewentualne niebezpieczeństwa wynikające z nurkowania, reagować na zagrożenia i losowe zdarzenia pod i nad wodą.

 Spectrum narzędzi ratowniczych pozwala kompleksowo planować prawidłowe i bezpieczne nurkowania. Nurek ratownik wzbudza zaufanie w zespole.

Nabycie kompetencji RESCUE jest niezbędnym krokiem do osiągnięcia stopnia AOWD GOLD (LEVEL II)

 

CEL KURSU
- celem kursu jest zdobycie umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia wypadku nurkowego pod jak i nad wodą.

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW:
- wiek min.15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
- posiadanie uprawnień NURKA ZAAWANSOWANEGO - ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER
- dobry stan zdrowia
- wykonanie min.40 zalogowanych nurkowań.

Aby uzyskać certyfikat Rescue Diver, kandydat musi posiadać świadectwo ukończenia kursu pierwszej pomocy (BLS AED), który był ukończony w okresie ostatnich dwóch lat - kurs ten również mamy w swojej ofercie.

CZAS TRWANIA KURSU:

2,5 dnia: zajęcia wykładowe + 2 dni (po 8 godzin) zajęć praktycznych / symulacji / zadań rescue

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE:
Po zakończeniu kursu kursanci powinni umieć: zidentyfikować problemy oraz udzielić pomocy płetwonurkowi symulującemu: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, lekką panikę.
- odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego" płetwonurka z głębokości ok. 5 m
- holować „ nieprzytomnego" płetwonurka, po powierzchni przez około 50 m. do brzegu lub do łodzi.
- po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

 

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
Pomyślne ukończenie kursu pozwala na sprawne i rzetelne przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do:
- przystąpienia do kursu dla kandydatów na Liderów - Przewodników Nurkowych.

 

W cenie:

- podręcznik (manual) do kursu

- kompletny sprzęt do nurkowania

- ubezpieczenie oc

 

Cena nie zawiera:

- opłaty wydania licencji: 200,00

- koszty ewentualnych noclegów

KUP VOUCHER PREZENTOWY NA KURS!

Koszt: 1200,00 zł

IDF (International Diving Federation) jako federacja zrzeszająca profesjonalnych instruktorów nurkowania, odpowiada na zachodzące zmiany poprzez tworzenie nowoczesnego systemu szkolenia kładącego nacisk na bezpieczeństwo – zarówno samego nurka jak i środowiska naturalnego, w którym on przebywa. Na system ten składają się:

PSAI (Profesional Scuba Association International) jest jedną z najstarszych profesjonalną agencją certyfikacji nurków na świecie. PSAI była pierwszą agencją oferującą certyfikacje na poziomie podstawowym oraz instruktorskim, zarówno w nurkowaniu rekreacyjnym jak i technicznym, prawie trzy dekady wcześniej niż jakakolwiek inna federacja.

SZKOLIMY WEDŁUG STANDARDÓW PSAI ORAZ IDF

Imię i nazwisko:
Telefon:
Twój e-mail:
Czym jesteś zainteresowany:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

nurkowanie w Polsce - Zanurzsie.pl