11 maja 2021

Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - BLS, AED

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ  BLS, AED

- ponieważ będąc świadkiem wypadku będziemy umieli udzielić pierwszej pomocy i być może uratować tym samym komuś życie.

 

Ukończenie kursu BLS AED jest niezbędnym elementem kompetencji świadomego płetwonurka.

Dzięki nabytym umiejętnościom nurek może minimalizować ewentualne niebezpieczeństwa wynikające z nurkowania, reagować na zagrożenia i losowe zdarzenia pod i nad wodą. Spectrum narzędzi ratowniczych pozwala kompleksowo planować prawidłowe i bezpieczne nurkowania. Nurek ratownik wzbudza zaufanie w zespole. Nabycie kompetencji BLS AED jest niezbędnym krokiem do osiągnięcia stopnia AOWD GOLD ( LEVEL II)

 

CEL KURSU
Kurs ten uczy udzielania pierwszej pomocy (First Aid) oraz resuscytacji krążeniowo- oddechowej
Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie umiał:
- rozpoznać i ocenić sytuację oraz stan ofiar
- przeprowadzić odpowiednie zabiegi reanimacyjne
- zabezpieczyć poszkodowanych oraz miejsce wypadku

UWAGA!: co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje

 

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek minimum 15 lat
- posiadanie uprawnień nurkowych Podstawowych lub Młodzieżowych
- wypełnienie odpowiednich dokumentów

 

CZAS TRWANIA KURSU:
- czas trwania kursu jest uzależniony od poziomu umiejętności uczestników i trwa ok 8-10 godz.

WYMAGANE OBSZARY TEMATYCZNE
1.Reanimacja krążeniowo-oddechowa
2. Pierwsza pomoc - First Aid
3. Uwarunkowania prawne

 

WYMAGANE ĆWICZENIA DO ZALICZENIA KURSU:
- przeprowadzenie na manekinie reanimacji krążeniowo oddechowej
- przeprowadzenie symulowanych czynności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- rozpoznanie i opanowanie symulowanej sytuacji awaryjnej

 

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat uprawniający do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

W cenie:

- kompletne szkolenie

- świadectwo ukończenia kursu

KUP VOUCHER PREZENTOWY NA KURS!

Koszt: 500,00 zł

IDF (International Diving Federation) jako federacja zrzeszająca profesjonalnych instruktorów nurkowania, odpowiada na zachodzące zmiany poprzez tworzenie nowoczesnego systemu szkolenia kładącego nacisk na bezpieczeństwo – zarówno samego nurka jak i środowiska naturalnego, w którym on przebywa. Na system ten składają się:

PSAI (Profesional Scuba Association International) jest jedną z najstarszych profesjonalną agencją certyfikacji nurków na świecie. PSAI była pierwszą agencją oferującą certyfikacje na poziomie podstawowym oraz instruktorskim, zarówno w nurkowaniu rekreacyjnym jak i technicznym, prawie trzy dekady wcześniej niż jakakolwiek inna federacja.

SZKOLIMY WEDŁUG STANDARDÓW PSAI ORAZ IDF

Imię i nazwisko:
Telefon:
Twój e-mail:
Czym jesteś zainteresowany:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

nurkowanie w Polsce - Zanurzsie.pl