nurkowanie w Polsce - Zanurzsie.pl
nurkowanie w Polsce - Zanurzsie.pl

KONTAKT

Imię i nazwisko:
Telefon:
Twój e-mail:
Czym jesteś zainteresowany:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SZKOLIMY WEDŁUG STANDARDÓW PSAI

PSAI (Profesional Scuba Association International) jest jedną z najstarszych profesjonalną agencją certyfikacji nurków na świecie. PSAI była pierwszą agencją oferującą certyfikacje na poziomie podstawowym oraz instruktorskim, zarówno w nurkowaniu rekreacyjnym jak i technicznym, prawie trzy dekady wcześniej niż jakakolwiek inna federacja.

IDF (International Diving Federation) jako federacja zrzeszająca profesjonalnych instruktorów nurkowania, odpowiada na zachodzące zmiany poprzez tworzenie nowoczesnego systemu szkolenia kładącego nacisk na bezpieczeństwo – zarówno samego nurka jak i środowiska naturalnego, w którym on przebywa. Na system ten składają się:

Koszt: 450,00 zł

KUP VOUCHER PREZENTOWY

Do czego będziesz uprawniony po kursie?

Absolwenci tego szkolenia uzyskują uprawnienia do nurkowania w wodach otwartych z wykorzystaniem podstawowych zasad nawigacji naturalnej i przyrządowej.

 

JAK WYGLĄDA KURS:

- zajęcia teoretyczne

- aż 2 nurkowania w wodach otwartych o łącznym czasie ok aż 90 minut!

- Egzamin

 

CENA KURSY:

450,00 zł/os

 

W CENIE:

- szkolenie teoretyczne i praktyczne

- podstawowe opłaty bazowe

- niezbędny sprzęt do nurkowania

- podręcznik do kursu

- ubezpieczenie

 

CENA NIE ZAWIERA:

- opłaty wydania licencji: 200,00

- koszty ewentualnych noclegów oraz dojazdów

 

CO DALEJ?

Kolejnym stopniem wtajemniczenia może być nurkowanie nocne lub też kurs obejmujący podstawy ratownictwa, który w sposób dopasowany do wieku i możliwości psychofizycznych młodych nurków uczy ich treści i umiejętności bardzo zbliżonych do kursów „dorosłych”, przygotowując w ten sposób do dalszego rozwoju i ucząc odpowiedzialnego podejścia do nurkowania jak i do całego środowiska wodnego.

Dlaczego warto wziąć udział w  kursie?

W dzisiejszych nowoczesnych i skomputeryzowanych czasach umiejętność korzystania z kompasu jest rzadkością, a co za tym idzie – niebywałą zaletą. Podwodna nawigacja to jednak nie tylko kompas, ale także umiejętność uważnej obserwacji i zwracania uwagi na otoczenie. Młodzi nurkowie dzięki takim umiejętnościom i wprawie zyskują więcej kompetencji, pewności siebie i samodzielności, stając się tym samym bezpieczniejszymi nurkami.

 
 

Czego się nauczysz?

Kurs nurka nawigatora w wersji młodzieżowej jest bardzo podobny do szkolenia dla dorosłych. Oczywiście obowiązują tu inne limity głębokości, a treść wykładów jest dopasowana do możliwości najmłodszych uczestników. Na teorii omawia się różne typy nawigacji – od narzędziowej i zasad działania kompasu po naturalną, uczącą dokładnej obserwacji otoczenia i zapamiętywania „nawigacyjnej” rzeźby terenu.

W trakcie nurkowań szkoleniowych wnioski wyciągnięte w trakcie teorii zostaną przetestowane i wprowadzone w życie w praktyce.

 

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

  • - Minimalny wiek: 10 lat
  • - Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
  • - Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
  • - Certyfikat Junior Open Water Diver

Kurs nurkowania - Junior Navigation Diver

13 maja 2021